4 курс

22.04.2015

На останньому курсі навчання Ви можете обирати окремі спецкурси найкращих викладачів з трьох основних напрямків: людино-машинна взаємодія (UX/UI), програмна інженерія (SE) та штучний інтелект (AI/Data mining). Ряд предметів викладатимуть закордонні викладачі англійською мовою. Півроку навчання буде присвячено виконанню дипломного проекту під керівництвом викладачів програми і з консультуванням фахівців з ІТ-компаній. Університет організовуватиме та сприятиме Вам у проходженні стажувань як в Україні так і закордоном.

3 курс

22.04.2015

На третьому курсі Ви вивчите основи захисту інформації, штучного інтелекту, проектування інтерфейсів користувача. Окремий проектно-орієнтований курс від фахівців львівських ІТ компаній, буде присвячений повному циклу розробки програмного забезпечення, куди входить бізнес-аналіз, проектування, управління проектом, командна робота, тестування. На третьому році навчання Ви зможете концентрувати своє навчання шляхом вибору спецкурсів. Прослухаєте окремі курси від закордонних викладачів англійською мовою. Майстер класи та спілкування з найкращими фахівцями ІТ галузі України сприятимуть професійному розвитку та налагодженню професійних контактів. Літня оплачувана практика покаже реалії життя ІТ бізнесу і проходитиме на базі компаній – партнерів програми.

Після завершення третього року Ви будете знати:

 • методи і засоби аналізу вимог замовника програмного забезпечення;
 • методи організації гнучкої командної роботи, планування і керування проектами;
 • методи і засоби тестування програмного забезпечення;
 • методи моделювання при прийнятті рішень;
 • основи психології та економіки.

2 курс

22.04.2015

На другому курсі Ви вивчите принципи побудови комп’ютерних систем, проектування і розробки складних програмних систем, опануєте Асемблер і мови програмування високого рівня, теорію ймовірностей і математичну статистику. Дисципліни другого курсу сформують алгоритмічне мислення, навчать Вас аналізувати проблему, розбивати її на задачі і програмувати їх ефективне вирішення. Періодичні зустрічі з професіоналами ІТ галузі та бізнесу дозволять глибше розуміти специфіку та можливості майбутньої професії. Окремі предмети викладатимуться англійською мовою. Літня практика навчить Вас планувати і реалізовувати власні проекти, дозволить застосувати свої знання для вирішення соціально значущих проблем.

Після завершення другого року Ви будете знати:

 • як і навіщо писати код в об’єктно-орієнтованому стилі;
 • як розробляти високоефективні додатки на Java/C++;
 • принципи побудови операційних систем, реляційних і нереляційних баз даних;
 • як написати бізнес план, реалізувати власний проект, зробити його прибутковим і суспільно значущим;
 • ідеї та практики християнства, етичні засади ІТ-сфери;
 • як розвивати власну креативність і творчість.

1 курс

22.04.2015

На першому курсі Ви здобудете знання з математики та навички програмування, які будуть фундаментом більшості подальших дисциплін, знання англійської мови, необхідні для навчання і спілкування, навички комунікації і критичного мислення, прослухаєте оригінальний курс з історії, що не лише розширить Ваш світогляд, але й дозволить розуміти сучасні глобальні тенденції. Впродовж навчального року Ви зустрічатиметесь зі спеціалістами провідних ІТ компаній, познайомитесь з середовищем УКУ, навчатиметесь у англомовній літній школі. Велика позаавдиторна робота в бібліотеці та комп’ютерній лабораторії, консультування викладачами робитимуть навчальний процес динамічним та ефективним.

Після завершення першого року Ви отримаєте такі знання:

 • логічного виведення та доведення, основ математичного аналізу;
 • основні поняття дискретної математики, дискретні структури даних, основи комбінаторики та теорії графів;
 • принципи написання програмного коду на мові Python. Ви створите працюючу гру та інші додатки на лабораторних заняттях;
 • принципи побудови комп’ютерних мереж, передачі і маршрутизації пакетів даних. Ви зможете розгортати невеликі офісні мережі;
 • англійську мову на рівні вище середнього (B2);
 • методи комунікації, самонавчання, порівняння і аналізу;
 • історію західної цивілізації і напрями її розвитку.