Студенти MSc in DS взяли бронзу у світовому конкурсі Queen’s Innovation Challenge

28.12.2016

Студенти магістерської програми з Data Science Українського католицького університету зайняли 3-тє місце у фіналі світового конкурсу Queen’s Innovation Challenge, виграли 14 000 доларів, а також придумали, як Банку Монреаля краще продавати свої інвестиційні продукти і отримати +5% до прибутку.

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Умови переведення

09.05.2016

Переведення до Університету з інших вищих навчальних закладів здійснюється згідно з „Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженим наказом №191/153 від 06.06.96 р.

Переведення студентів інших навчальних закладів на перший курс Університету не здійснюється.

Рішення про перехід студента з іншого навчального закладу до Університету приймає Ректор Університету на основі заяви кандидата на переведення і подання декана факультету. В заяві слід вказати мотиви переходу і отримати письмову згоду Ректора свого навчального закладу. Декан факультету приймає заяву і проводить співбесіду. При цьому:

  • напрям освіти, отриманої на попередньому місці навчання, повинен відповідати напрямові освіти в Університеті;
  • визначається академічна різниця і встановлюється терміни її ліквідації.

Крім того, кандидат повинен подати:

  • офіційні виписки успішності з кожного вищого навчального закладу, де він навчався, завірені за місцем навчання;
  • характеристику з останнього місця навчання;
  • рекомендаційний лист від особи (декана, викладача), яка не менше року особисто знає кандидата в якості студента, і може об’єктивно оцінити його інтелектуальні та моральні якості.

При позитивному висновку розгляду заяви і за умови ліквідації академічної різниці, встановленої деканом, Ректор Університету видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він раніше навчався, скеровує запит щодо одержання поштою його особової справи.

В окремих випадках декан може вимагати від студента перезаліку з навчальної дисципліни. Перезалік відбувається у формі співбесіди студента з компетентним викладачем і представником деканату.

При зарахуванні фахових дисциплін з попереднього місця навчання до розгляду беруться лише ті з них, які були складені з оцінкою вище, ніж “задовільно”.

Університет може вимагати від студента повторного проходження окремих профільних курсів.

Ректор вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор Університету після одержання особової справи студента видає наказ про його зарахування.

Незалежно від тривалості попереднього навчання, мінімальний термін навчання в Університеті для отримання кваліфікації “бакалавр” складає два роки.

Чому ризик-аналітика важлива для успішності бізнесу?

02.12.2015

Чи можна спрогнозувати ціни на фондовому ринку? Як обрати оптимальний портфель цінних паперів та що таке “value at risk”? Відповіді на ці та багато інших питань дізналися учасники курсу “Кількісні фінанси та ризик-аналітика”.

Курс тривав 3 дні, під час якого учасники розглядали теми моделювання та вибір портфелю, факторний аналіз, способи вимірювання ризиків та моделі оцінки фінансових активів.

Ярослав Притула, керівник Програми з комп’ютерних наук УКУ, ділиться своєю думкою щодо того, чому ризик-аналітика важлива для успішності бізнесу: “Підходи, які використовують фінансисти можуть дуже вдало застосовуватися в інших бізнесових сферах. Ризик-аналітика потрібна і актуальна не лише для оцінки фінансових ринків чи їх інструментів, а й для керування пулом ІТ проектів чи введенням великих будівельних проектів тощо”.

Курс “Кількісні фінанси та ризик-аналітика” розробив старший науковий співробітник компанії IBM Canada, Олександр Романко, для інвестиційних та банківських аналітиків, ІТ фахівців, які працюють в галузі фінансів, а також для працівників банківської сфери та  страхових компаній.

Після участі в семінарі учасники отримали сертифікати від IBM та [email protected]

Дякуємо Львівській бізнес школі за співпрацю в організації заходу!

DSC_0529

Відгуки учасників:

 «Дякую Олександрові Романку за неймовірно цікавий курс, чудові приклади реалізації розглянутих алгоритмів з дуже інформативними коментарями та графіками, а також Програмі з комп’ютерних наук УКУ за чудову організацію і гостинність», – ділиться учасниця курсу Ольга Романюк

 

«Кількісні фінанси та ризик-аналітика – це другий курс Олександра Романка, який мені пощастило відвідати. Маючи університетську базу в області кількісних фінансів, мені було особливо цікаво побачити практичне застосування набутих знань у реальному житті. Зокрема, як теоретичні напрацювання за допомогою Python перетворюються у інструменти для прийняття рішень та спрощують життя спеціалістам у галузі фінансів. На міг погляд, Олександру вдалося досить просто та невимушено подати досить насичений матеріал, не опускаючи важливого, але разом з цим не втомити аудиторію надто технічними термінами та поняттями. Після прослуханого курсу з’явилося непереборне бажання популяризовувати кількісні фінанси в Україні. Дякую програмі комп’ютерних наук за організацію курсу, Олександру за викладений матеріал, учасникам – за чудову атмосферу та цікаве спілкування. З нетерпінням чекатиму продовження!», – Софія Ракус, учасниця курсу “Кількісні фінанси та ризик-аналітика”

Дякуємо учасникам та Олександрові Романку за співпрацю!