Тарас Тимо

21.02.2017

Богослов, викладач Українського католицького університету (УКУ), координатор іконописної програми УКУ. На програмі [email protected] викладає християнство.

Володимир Вергун

21.02.2017

Інженер, керівник навчальної лабораторії EPAM Володимир Вергун. На програмі [email protected] викладає об’єктно орієнтоване програмування.

Андрій Родіонов

21.02.2017

Провідний фахівець мови програмування Java, лідер Java User Group, інструктор в компанії Epam Systems, кандидат технічних наук.  На програмі [email protected] читає лекції та веде практичні заняття з об’єктно орієнтованого програмування.

Юлія Клебан

04.01.2017

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри прикладної економіки та бізнесу  “Українського католицького університету”. Дисертацію захистила за спеціальністю “Економічна теорія та історія економічної думки”. Вільно володіє кількома іноземними мовами, зокрема наглійська та французька. Також викладає дисципліни англійською мовою. Викладач має досвід викладання понад 10 років у кількох вузах Львова. Автор більше 20-ти наукових праць в Україні та закордоном. Проходила стажування за кордоном (Економічний університет Братислави) та в ІТ компанії.

Андрій Павельчак

04.01.2017

Кандидат технічних наук, доцент. Читає лекції та веде практичні заняття з баз даних, операційний систем (в розрізі мови С#) і програмування мікроконтролерів систем автоматики (програмування AVR(Atmel), асемблер та Сі,середовище: AVR Studio 4, симулятор Proteus).

Наукові інтереси: розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерезис електромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кіл змінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.

В УКУ викладає організацію баз даних.

Олег Фаренюк

04.01.2017

Інженер, фізик-теоретик. Викладає основи програмування на C, Java, Python, Lua, а також програмування мікроконтролерів. Розробив свій курс по C++. 

В УКУ викладає принципи організації комп’ютера, операційні системи, архітектуру комп’ютерних систем і робототехніку.