Thanks to collaboration with IT companies, the university will offer various kinds of support to the best students.

The university offers two types of scholarships:

1. Academic scholarships;
2. Social scholarships.

1. Academic scholarships:

І. Plus Annual Scholarship
– decrease in tuition cost in the Bachelor's Program at UCU according to the selected major during all years of study (1st year -- 90%, 2nd year – 75%,  3rd year – 50%, 4th year – 30%)
– experience of working in leading business companies in Lviv
– monthly allocation for student expenses (1218 UAH in 2016)
– free residence at the Collegium of UCU
ІІ. Annual Scholarship
– decrease in tuition cost in the Bachelor's Program at UCU according to the selected major during four years of study (1st year – 90%, 2nd year – 75%, 3rd year – 30%, 4th year – 30%)
ІІІ. Scholarship for high results
– 30% discount in tuition throughout 4 years

2. Social scholarship

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські і магістерські програми, а також студентам старших курсів, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.
Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:
– заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
– написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
– пройти співбесіду;
– підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
– досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
– вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
– періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
– подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії є високі показники ЗНО чи навчання в УКУ, виконання місії УКУ та активна діяльність в науковому, духовному і громадському житті, дотримання умов Меморандуму.

Для вступників на бакалаврські програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.