hi

1 курс

На першому курсі Ви здобудете знання з математики та навички програмування, які будуть фундаментом більшості подальших дисциплін, знання англійської мови, необхідні для навчання і спілкування, навички комунікації і критичного мислення, прослухаєте оригінальний курс з історії, що не лише розширить Ваш світогляд, але й дозволить розуміти сучасні глобальні тенденції. Впродовж навчального року Ви зустрічатиметесь зі спеціалістами провідних ІТ компаній, познайомитесь з середовищем УКУ, навчатиметесь у англомовній літній школі. Велика позаавдиторна робота в бібліотеці та комп’ютерній лабораторії, консультування викладачами робитимуть навчальний процес динамічним та ефективним.

Після завершення першого року Ви отримаєте такі знання:

  • логічного виведення та доведення, основ математичного аналізу;
  • основні поняття дискретної математики, дискретні структури даних, основи комбінаторики та теорії графів;
  • принципи написання програмного коду на мові Python. Ви створите працюючу гру та інші додатки на лабораторних заняттях;
  • принципи побудови комп’ютерних мереж, передачі і маршрутизації пакетів даних. Ви зможете розгортати невеликі офісні мережі;
  • англійську мову на рівні вище середнього (B2);
  • методи комунікації, самонавчання, порівняння і аналізу;
  • історію західної цивілізації і напрями її розвитку.