30 червня 2015 року Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки України прийняла рішення надати ліцензію Українському католицькому університету на підготовку бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”.

Випускники програми [email protected] матимуть диплом державного зразка із кваліфікацією “Фахівець з інформаційних технологій”.


Витяг з протоколу від 30 червня 2015 року з рішенням Акредитаційної комісії.