Середня собівартість річного навчання одного студента на стаціонарних бакалаврських і магістерських освітніх програмах Українського католицького університету становить 3000 у.о. Враховуючи складний економічний стан в Україні, що не дозволяє більшості студентам самотужки покривати повну вартість навчання, і бажаючи підтримати належний рівень викладання і навчання в УКУ, Університет, передусім завдяки щедрості жертводавців з різних країн і континентів, покриває вагому частину вартості навчання.

Очікується, що кожен студент УКУ покриє ціну освітньої програми, яка щорічно визначається окремим наказом Ректора. Проте не кожній родині під силу оплатити навіть цю суму. Це спонукало УКУ до створення стипендійного фонду, звідки надається фінансова підтримка, що покриває повну або часткову ціну освітньої програми для студента. Крім того, всі студенти дипломних програм отримають матеріальну допомогу в розмірі 55% знижки на харчування в Трапезній УКУ в університетському містечку на вул. Козельницькій.


Існують два основні типи фінансової підтримки студентів:

1. Академічна стипендія;
2. Соціальна стипендія.

І. АКАДЕМІЧНА СТИПЕНДІЯ

Академічна стипендія надається за особливі успіхи у навчанні, участь у реалізації місії Університету, активність у науковому, духовному і громадському житті.

Існують такі види академічних стипендій:

І. «Стипендія Річна Плюс»

Її можуть отримати вступники на бакалаврські програми, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах. Для академічної стипендії «Річна Плюс» сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен бути більше-рівно 190 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 185 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, становить не менше 182/200 балів.

– знижка в оплаті за навчання на бакалаврській програмі УКУ за обраним напрямком підготовки протягом усіх років навчання у разі виконання умов зі збереження стипендії (1 курс – 90%; 2 курс – 75%; 3 курс – 50%; 4 курс – 30%);
– щомісячна виплата коштів студентові. Розмір щомісячних коштів, які стипендіатові нараховують для покриття витрат на харчування, книжки чи транспорт, складає 1200 грн. (до оподаткування). Ці кошти виплачуються протягом 10 навчальних місяців в році і не більше двох років.
– стипендія також покриває оплату за проживання в Колегіумі протягом навчального року (7800 грн. на рік у 2016-17 навчальному році) за умови зарахування на формаційну програму в Колегіумі (не більше двох років)

ІІ. «Стипендія Річна»

Цю стипендію можуть отримати вступники на бакалаврські освітні програми, студенти старших курсів, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах. Для академічної стипендії «Річна» сертифікат ЗНО з профільного предмету повинен бути більше-рівно 185 балів, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180 балів. Або ж конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи повинен становити не менше 172/200 балів.

– знижка в оплаті за навчання на бакалаврській програмі УКУ за обраним напрямком підготовки протягом усіх років навчання (1 курс – 90%; 2 курс – 75%; 3 курс – 50%; 4 курс – 30%)та за умови виконання вимог зі збереження стипендії

ІІІ. «Стипендія Рейтингова»

Її можуть отримати вступники на бакалаврські програми, які за результатами ЗНО з профільного предмету належать до 5% кращих по Україні, а також студенти, яким ця стипендія була присуджена при вступі і вони отримали право зберегти її під час навчання на старших курсах. Для академічної стипендії «Рейтингова», вступник повинен пройти співбесіду та мати високі бали ЗНО. Бал з профільного предмету має бути не менший ніж той, що обумовлює приналежність до 5% найкращих по Україні вступників за результатами ЗНО з профільного предмету. Його щороку визначає Університет за офіційними зведеними показниками ЗНО за попередній рік. У 2017-18 навчальному році бал сертифікату ЗНО з математики для вступників на Комп’ютерні науки УКУ повинен бути більше-рівно 185, а бали 2-х інших сертифікатів ЗНО мають бути більше-рівно 180.

– 30% знижка в оплаті за навчання протягом 4-х років за умови виконання вимог зі збереження стипендії

Правило 10%: «Якщо хтось вважає, що освіта в УКУ не вартує того, щоб заплатити за неї принаймні 10% від передбаченого програмою внеску студента за навчання, то, мабуть, УКУ не є для цієї особи правильним місцем для здобуття вищої освіти».

Загальні умови отримання академічних стипендій «Річна Плюс» та «Річна»:
– заповнити анкету (для вступників на бакалаврські програми та для студентів старших курсів) і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
– написати мотиваційний лист;
– пройти співбесіду;
– підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
– досягати високих показників ЗНО, результатів вступних іспитів чи у навчанні в УКУ;
– вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
– періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
– подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Кандидат, який претендує на отримання академічної стипендії «Річна Плюс», «Річна» чи «Рейтингова», повинен до 5 серпня 2017 року (до 12.00 год.) подати в приймальну комісію оригінали документів і підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів програм УКУ.


ІІ. СОЦІАЛЬНА СТИПЕНДІЯ

Соціальна стипендія може надаватися вступникам на бакалаврські і магістерські програми, а також студентам старших курсів, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, не мають можливості самостійно оплатити навчання і не можуть заробити всі необхідні кошти власною працею.

Підставою для розгляду кандидатів на отримання соціальної стипендії можуть бути: 1) сироти, чи діти, позбавлені батьківського піклування; 2) напівсироти; 3) люди з особливими потребами, інваліди 1 і 2 груп; 4) особи з багатодітних родин (більше 3 неповнолітніх дітей); 5) особи, які мають власних дітей; 6) особи, чиї батьки беруть участь в АТО чи були учасниками АТО; 7) особи з малозабезпечених сімей та інше.

Соціальна стипендія може покривати від 50% до 100% внеску студента за рік чи семестр навчання, а також оплату за проживання в Колегіумі УКУ у разі зарахування на формаційну програму Колегіуму.

Соціальні стипендії можуть розподілятися нерівномірно між освітніми програмами залежно від гостроти матеріальних потреб та успішності студента.
Кожен кандидат на соціальну стипендію повинен подати розширене обґрунтування потреби у стипендії і матеріального становища своєї родини з наданням всієї доступної підтверджувальної інформації.

Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

Загальні умови отримання соціальних стипендій:
– заповнити анкету і надіслати електронну заявку на отримання стипендії;
– написати мотиваційний лист з розширеним обґрунтуванням потреби у стипендії;
– пройти співбесіду;
– підписати Меморандум про призначення стипендій та правила участі у програмі стипендіатів освітніх програм УКУ;
– досягати високих показників ЗНО чи у навчанні в УКУ;
– вчасно подавати звіт про своє навчання та діяльність в Університеті;
– періодично висловлювати подяку жертводавцям, які надали можливість навчатися на програмі;
– подавати достовірну інформацію про академічні досягнення і матеріальні потреби.

Передумовою отримання соціальної стипендії є високі показники ЗНО чи навчання в УКУ, виконання місії УКУ та активна діяльність в науковому, духовному і громадському житті, дотримання умов Меморандуму.

Для вступників на бакалаврські програми конкурсний бал, що формується з 3-х сертифікатів ЗНО, середнього балу атестата, балів за особливі успіхи, повинен становити не менше 175/200 балів.

Детальніше про стипендії