hi

Андрій Павельчак

Кандидат технічних наук, доцент. Читає лекції та веде практичні заняття з баз даних, операційний систем (в розрізі мови С#) і програмування мікроконтролерів систем автоматики (програмування AVR(Atmel), асемблер та Сі,середовище: AVR Studio 4, симулятор Proteus).

Наукові інтереси: розроблення нових методів математичного моделювання стаціонарних та перехідних процесів електромаґнетних пристроїв систем керування, які дозволяють враховувати гістерезис електромаґнетних зв’язків, а також взаємний вплив маґнетних та електричних кіл змінної структури, що містять напівпровідникові вентилі.

В УКУ викладає організацію баз даних.