hi

Орест Костів

Старший викладач кафедри “Телекомунікації” Національного університету “Львівська політехніка”. Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.У різні роки читав курси “Локальні мережі”, “Операційні системи телекомунікаційних мереж”, “Інформаційні технології”, “Інформаційна безпека телекомунікаційних систем та мереж” та ін. Є сертифікованим інструктором Академії Cisco (Cisco Certified Academy Instructor (CCAI)). Має міжнародні галузеві сертифікати: Сертифікований Cisco спеціаліст з маршрутизації і комутації (CCNA R&S), Сертифікований Cisco спеціаліст з безпеки мереж (CCNA Security), Сертифікований Cisco спеціаліст з передачі голосу через ІР мережі (CCNA Voice).